Izdavač: 
Kulturni centar Novog Sada

Za izdavača:
Dr. Andrej Fajgelj - direktor i glavni i odgovorni urednik KCNS

Urednik:
Nedeljko Mamula

Zamenik urednika: 
Gordana Draganić Nonin

Operatvini urednik:
Danica Bićanić

Saradnici:
Maja Vučković, Danijela Jakobi, Predrag Đuran, 
Adrian Kranjčević, Bojan Samson, Sonja Madžar, Daniel Mandić, Stanislav Milojković

Lektura i korektura:
Đorđo Sladoje, Alen Bešić

Dizajn:
Ksenija Čobanović

Urednik fotografije:
Dušan Živkić

Prelom:
Tatjana Vukić

Štampa:
Futura, PetrovaradinCENTAR – vodič kroz kulturni život Novog Sada – objavljuje, od juna 2011. godine, Kulturni centar Novog Sada, a finansira gradska uprava za kulturu. Težnja redakcije Vodiča je da na jednom mestu pruži sve relevantne informacije o kulturnom životu u gradu. Vodič objedinjuje najave dešavanja u svim novosadskim institucijama kulture i daje osnovni pregled kulturnih dešavanja iz proteklog meseca. CENTAR izlazi jednom mesečno u štampanom i elektronskom obliku i besplatan je. Postoji i mogućnost da oni koji žele dobijaju primerak svakog meseca na kućnu adresu. Za više informacija klikni ovde.