Ako želite da svakog meseca, besplatno dobijate primerak vodiča kroz kulturni život Novog Sada - CENTAR, ispunite karticu koja se nalazi na poslednjoj strani časopisa. Možete je poslati poštom ili je ubaciti u kutiju "CENTAR" na portirnici Kulturnog centra Novog Sada - Katolička porta 5. Takođe nam možete poslati e-mail sa kontakt telefonom i kućnom adresom, na koju ćemo vam dostaviti vaš besplatan primerak. Naša email adresa je: kckultura@gmail.com